Vervolgspagina's

Miscanthus

De Olifantsgras variëteit die we telen is de Miscanthus giganteus. Dit is een “houtachtig” meerjarig gewas dat na opgroei jaarlijks circa 3,5 meter hoog wordt. Miscanthus giganteus is een steriele triploïde van Miscanthus Sacchariflorus en Miscanthus Sinensis. Omdat het gewas steriel is plant het zichzelf voort door middel van rhizoomdeling. Het winterharde gewas groeit snel door haar C4 fotosynthese, heeft een lage nutriëntenbehoefte en er zijn geen ziektes in het gewas geconstateerd.

De fotosynthese van Olifantengras lijkt overigens beter aangepast te zijn aan lagere temperaturen dan vele andere C4-gewassen, waardoor het gewas ook in ons klimaat in staat is veel biomassa te produceren. Wanneer het gewas volledig ontwikkeld is kan er jaarlijks 12 - 17 ton biomassa geoogst worden met een relatief laag vochtgehalte (circa 15%) omdat het Olifantengras dan ingedroogd is. Het te oogsten tonnage is uiteraard afhankelijk van de teeltomstandigheden, waarin met name een goede start, belangrijk is om een productieve aanplantlocatie te realiseren!

Voordelen olifantengras

Grote vastlegging CO2 als C4 gewas

Miscanthus Giganteus behoort tot het hoofdtype van de C4 gewassen, deze zijn zeer efficiënt in de vastlegging van CO2. Het olifantsgras neemt zelfs vier keer meer CO2 op dan een bos in ons klimaat!

Vorming grote hoeveelheid biomassa en cellulose

Met een opbrengst van ca. 12-17 ton vanaf het 3e jaar na aanplant en een hoog cellulosegehalte (45% – 52%) is het olifantsgras een van de koplopers in ons klimaat!

Vrijwel geen bestrijdingsmiddelen

Alleen in het jaar van aanplant en het 1ste jaar na aanplant is onkruidbestrijding noodzakelijk. Voor de overige 19-jarige levensduur is dit niet nodig vanwege bodembedekking als gevolg van bladval en de snelle groei van olifantsgras.

Vrijwel geen bemesting

De bemestingsbehoefte van Olifantsgras is zeer beperkt (vanaf 3de jaar na aanplant jaarlijks 30 – 60 kg. N/ha.), dit is dankzij het feit dat het een C4 gewas is. Daarnaast komt dit doordat het olifantsgras indroogt waarbij de nutriënten terugzakken naar de rhizomen. Verder worden na bladval en compostering van de bladval de nutriënten weer opgenomen door het Olifantengras.

Non – invasief

In tegenstelling tot diverse andere meerjarige gewassen geeft olifantsgras geen problemen bij verwijdering van het gewas.

Biodiversiteit

Door de lengte en dichtheid van het gewas biedt Olifantsgras beschutting aan fauna. In het bijzonder in de wintertijd waarin Miscanthus een van de weinige gewassen is die nog op het land staat. Daarnaast is het bij de teelt van Olifantengras niet nodig om tijdens de teeltperiode in de grond te “roeren” wat ten goede komt aan de bodembiodiversiteit.

Grondkwaliteit

Met de diepe beworteling en door de beperkte operationele activiteiten bij Olifantsgras in de winterperiode, is de kans op erosie kleiner dan bij de teelt van de traditionele akkerbouwgewassen. Daarnaast is er, doordat er vrijwel geen bestrijdingsmiddelen worden toegepast, geen gevaar voor uitspoeling van de middelen.

Meerjarige teelt

Door de meerjarigheid van de teelt zijn operationele bewerkingen beperkt, bijkomend voordeel is dat de kosten laag zijn. Zo kunnen onder meer de grondvoorbereidings- en plantkosten verdeeld worden over de totale levensduur van het gewas van 20 jaar.

https://files.cradlecrops.nl/images/CRA-Hero-BG-02.webp

Opbrengst olifantengras

De uiteindelijke opbrengst van de teelt van Olifantsgras ligt jaarlijks tussen de 12 en 16 ton per hectare. Dit verschil in opbrengsten worden onder meer veroorzaakt door plantdichtheid, opkomstpercentage, grondtype en klimaat. De hoogste opbrengst kan behaald worden in lager gelegen gronden met een goede water retentie capaciteit. Dit als gevolg van het feit dat het olifantsgras een C4 gewas is: een hoge water beschikbaarheid (water retentie capaciteit en hoge gemiddelde regenval) met hoge gemiddelde temperaturen hebben een bevorderlijk effect op de groei van het gewas!

In de opbouwfase neemt de opbrengst jaarlijks toe om uiteindelijk 3 jaar na aanplant te stabiliseren. De groei van het gewas in het eerste jaar na aanplant met circa 1 - 2 ton per ha. is niet de moeite waard om te oogsten. Het is niet noodzakelijk om de stengels te oogsten, deze mogen op het veld blijven staan tot het daaropvolgende oogstseizoen. Al kan er ook voor worden gekozen om het Olifantengras te hakselen maar op het veld achter te laten als biologische onkruidonderdrukker.  Vanaf het 2e jaar na aanplant kan het olifantsgras jaarlijks geoogst worden. Het tonnage in het 2e jaar na aanplant ligt tussen de 6 - 10 ton per hectare. Vanaf het 3e jaar ligt de oogst rond de 12- 17 ton per hectare.

Er zijn overigens in Europa Miscanthus giganteus velden van meer dan 20 jaar oud welke nog steeds stabiele tonnages realiseren.

https://files.cradlecrops.nl/images/Rhizomen/40591-big.jpg

Randvoorwaarden

Zoals het geval is bij andere teelten zijn voor een voorspoedige groei van Miscanthus de belangrijkste factoren: zonneschijn, temperatuur en regenval. Er zijn echter nog een aantal randvoorwaarden belangrijk om rekening mee te houden voor een succesvolle aanplant!

Lees meer

https://files.cradlecrops.nl/images/Lees%20meer%20blokken/toepassingen-randvoorwaarden.webp

Groeicyclus

Ook al wordt Miscanthus voor een 20-jarige periode aangeplant er is sprake van een jaarlijkse groeicyclus. Vanaf het 3e jaar na aanplant bereikt het olifantsgras doorgaans haar volledig potentieel voor de resterende levensduur.

Lees meer

https://files.cradlecrops.nl/images/Lees%20meer%20blokken/toepassingen-groeicyclus.webp