Vervolgspagina's

Randvoorwaarden

Geschikte grond voor aanplant

Van Olifantsgras is bekend dat het goed presteert op uiteenlopende gronden, dit van zandgronden tot kleigronden. De teelt is relatief tolerant voor het PH-gehalte van de bodem, wel is sprake van een optimaal pH gehalte van 5,5 tot 7,5. Olifantsgras wordt in het voorjaar geplant en geoogst, daarom is het wel van belang dat de percelen dan goed berijdbaar zijn. De  dichte beworteling van Olifantengras in de bouwvoor (bovenste 25 cm van de grond) zal de draagkracht van de bodem na aanplant verbeteren. Dit zorgt er dan voor dat de oogst met een hakselaar mogelijk wordt.

De juiste temperatuur

Qua teeltgebied lopen de mogelijkheden voor Olifantengras uiteen, wel is het zo dat de fotosynthese niet plaats zal vinden in lage temperaturen. Als richtlijn kan  worden aangehouden dat vanaf een temperatuur van 6 graden Celsius de plant actief zal zijn. Dit ligt lager dan de temperatuur van andere C4 gewassen waaronder mais, hierdoor is het groeiseizoen van de teelt langer. Om het gewas sterk te laten ontwikkelen voor de eerste winter na aanplant kan er worden gekozen voor een vroege aanplant in het seizoen. Het risico hiervan is echter wel dat bij nachtvorst na aanplant de nieuwe scheuten kunnen beschadigen.

Een goede watervoorziening

Olifantsgras heeft een diepwortelende en uitgebreide wortelstructuur, met haarwortels tot wel 2 meter diepte. Daarnaast heeft het gewas ook een behoorlijke bovengrondse structuur en een grote bladoppervlakte, dit leidt tot een grote transpiratiesnelheid. De beschikbaarheid van vocht is daarom een punt van aandacht bij het bepalen van de aanplantlocaties, voldoende regenval en een vochthoudende grond zijn van belang. Gedurende de groeiperiode wordt een neerslag van 700 – 900 mm als ideaal gezien. Bij minder neerslag zal dit een negatieve invloed op de opbrengsten hebben, 500 mm wordt gezien als minimaal om groei mogelijk te maken. Langdurige droge periode kunnen leiden tot pauzering van de groei en mogelijk bladverlies. Wanneer er echter weer sprake is van regenval of irrigatie zal de Miscanthus zijn groei hervatten.

Herfst Gras

WAAROM CRADLE CROPS?

We hebben sinds 2010 ervaring met de teelt van Miscanthus en zetten ons sindsdien in voor de teelt en promotie van Miscanthus. Dit in samenwerking met akkerbouwers, kennisinstellingen en overige geïnteresseerden in deze duurzame teelt! Neemt u contact met ons op om te ontdekken welke mogelijkheden Olifantsgras u te bieden heeft.

Randvoorwaarden

Zoals het geval is bij andere teelten zijn voor een voorspoedige groei van Miscanthus de belangrijkste factoren: zonneschijn, temperatuur en regenval. Er zijn echter nog een aantal randvoorwaarden belangrijk om rekening mee te houden voor een succesvolle aanplant!