Sinds 2009 is Cradle Crops betrokken bij de teelt van Miscanthus Giganteus nadat het initiatief door Filip Baecke was genomen om Miscanthus te telen. Bij het zien van de indrukwekkende groei van het gewas naast het potentieel voor uiteenlopende toepassingen, werd besloten om de activiteiten verder uit te breiden. Daarom is Floris van Tilburg sinds 2011 ook bij Cradle Crops betrokken om de activiteiten uit te breiden.

Vanuit de overtuiging dat Miscanthus het gewas van de toekomst is hebben wij het initiatief genomen om onze kennis en ervaringen te delen en de aanplant ook bij andere geïnteresseerden te gaan verzorgen. Dit naast de handelsactiviteiten in geoogste Miscanthus in diverse vormen. Verder zijn we constant op zoek naar toepassingsmogelijkheden van Miscanthus en naar andere gewassen die kansen bieden binnen de Biobased Economy.

Bent u geïnteresseerd in het gewas en wilt u hier verder over praten? Of ziet u toepassingsmogelijkheden voor Miscanthus of andere Biobased teelten? Kom dan eens langs op een van onze kantoren in Noordwijk of in Westdorpe om van gedachte te wisselen.

Miscanthus (olifantsgras) pluimen
Miscanthus (olifantsgras) - oogst
Olifantsgras (Miscanthus) luchtfoto
Miscanthus (olifantsgras) pluimen Miscanthus (olifantsgras) - oogst Olifantsgras (Miscanthus) luchtfoto