Grote vastlegging CO2 als C4 gewas

Miscanthus Giganteus behoort tot het hoofdtype van de C4 gewassen, deze zijn zeer efficiënt in de vastlegging van CO2. Het olifantsgras neemt zelfs vier keer meer CO2 op dan een bos in ons klimaat!

Vorming grote hoeveelheid biomassa en cellulose

Met een opbrengst van ca. 12-17 ton vanaf het 3e jaar na aanplant en een hoog cellulosegehalte (45% – 52%) is het olifantsgras een van de koplopers in ons klimaat!

Vrijwel geen bestrijdingsmiddelen

Alleen in het jaar van aanplant en het 1ste jaar na aanplant is onkruidbestrijding noodzakelijk. Voor de overige 19-jarige levensduur is dit niet nodig vanwege bodembedekking als gevolg van bladval en de snelle groei van olifantsgras.

Vrijwel geen bemesting

De bemestingsbehoefte van Olifantsgras is zeer beperkt (vanaf 3de jaar na aanplant jaarlijks 30 – 60 kg. N/ha.), dit is dankzij het feit dat het een C4 gewas is. Daarnaast komt dit doordat het olifantsgras indroogt waarbij de nutriënten terugzakken naar de rhizomen. Verder worden na bladval en compostering van de bladval de nutriënten weer opgenomen door het Olifantengras.

Non – invasief

In tegenstelling tot diverse andere meerjarige gewassen geeft olifantsgras geen problemen bij verwijdering van het gewas.

Biodiversiteit

Door de lengte en dichtheid van het gewas biedt Olifantsgras beschutting aan fauna. In het bijzonder in de wintertijd waarin Miscanthus een van de weinige gewassen is die nog op het land staat. Daarnaast is het bij de teelt van Olifantengras niet nodig om tijdens de teeltperiode in de grond te “roeren” wat ten goede komt aan de bodembiodiversiteit.

Grondkwaliteit

Met de diepe beworteling en door de beperkte operationele activiteiten bij Olifantsgras in de winterperiode, is de kans op erosie kleiner dan bij de teelt van de traditionele akkerbouwgewassen. Daarnaast is er, doordat er vrijwel geen bestrijdingsmiddelen worden toegepast, geen gevaar voor uitspoeling van de middelen.

Meerjarige teelt

Door de meerjarigheid van de teelt zijn operationele bewerkingen beperkt, bijkomend voordeel is dat de kosten laag zijn. Zo kunnen onder meer de grondvoorbereidings- en plantkosten verdeeld worden over de totale levensduur van het gewas van 20 jaar.

Herfst Gras

VROEGE LENTE

Jaarlijks kunt u na het afvallen van de bladeren uw olifantengras oogsten in maart of april. Als de temperatuur is kunt u direct uw nieuwe rhizomen inplanten voor de volgende groeicyclus.

LENTE

De nieuwe scheuten komen bovengronds, het wordt duidelijk of de zaaiing geslaagd is en het olifantsgras zal groeien.

ZOMER

Tot aan de zomer kan het olifantengras tot wel 1,5 meter hoog groeien, aan het einde van de zomer begint het droogproces vanuit de rhizomen naar de bovengrondse massa.

HERFST

De bladeren vallen van uw olifantsgras af, hierdoor wordt de bodem goed bedekt. Het droogproces loopt verder de gehele herfst en winter.