De uiteindelijke opbrengst van de teelt van Olifantsgras ligt jaarlijks tussen de 12 en 16 ton per hectare. Dit verschil in opbrengsten worden onder meer veroorzaakt door plantdichtheid, opkomstpercentage, grondtype en klimaat. De hoogste opbrengst kan behaald worden in lager gelegen gronden met een goede water retentie capaciteit. Dit als gevolg van het feit dat het olifantsgras een C4 gewas is: een hoge water beschikbaarheid (water retentie capaciteit en hoge gemiddelde regenval) met hoge gemiddelde temperaturen hebben een bevorderlijk effect op de groei van het gewas!

In de opbouwfase neemt de opbrengst jaarlijks toe om uiteindelijk 3 jaar na aanplant te stabiliseren. De groei van het gewas in het eerste jaar na aanplant met circa 1 - 2 ton per ha. is niet de moeite waard om te oogsten. Het is niet noodzakelijk om de stengels te oogsten, deze mogen op het veld blijven staan tot het daaropvolgende oogstseizoen. Al kan er ook voor worden gekozen om het Olifantengras te hakselen maar op het veld achter te laten als biologische onkruidonderdrukker.  Vanaf het 2e jaar na aanplant kan het olifantsgras jaarlijks geoogst worden. Het tonnage in het 2e jaar na aanplant ligt tussen de 6 - 10 ton per hectare. Vanaf het 3e jaar ligt de oogst rond de 12- 17 ton per hectare.

Er zijn overigens in Europa Miscanthus giganteus velden van meer dan 20 jaar oud welke nog steeds stabiele tonnages realiseren.