Rhizoom

Aanplanten Miscanthus (olifantsgras)

Onze gespecialiseerde plantmachines zullen een optimale opkomst garanderen. Het incourante formaat van rhizomen maakt planten met conventionele plantmachines uitdagend. Een goede verdeling van de rhizomen in het veld zal resulteren in grotere opbrengsten. Dit is reeds gebleken bij de plantlocaties aangeplant met onze plantmachines.

Grondvoorbereiding

Voor het planten van het Olifantsgras is de grondvoorbereiding van groot belang. De grondvoorbereiding kan reeds in het jaar voor de aanplant beginnen afhankelijk van de grondsoort.

Wanneer de voorbereidingen in de herfst worden gestart moet gedacht worden aan:

  • Een mechanische bewerking van de grond om onkruid te verwijderen, dit geniet vanuit duurzaamheidsoogpunt de voorkeur.
  • Het ploegen van kleigronden voor de winter. Lichte gronden kunnen na de winter geploegd worden. Van belang is dat er in het voorjaar voldoende verkruimeling gerealiseerd kan worden om een goede aansluiting te krijgen. Dit voorkomt uitdroging van de rhizomen in het geval van ongunstige weersomstandigheden;
  • Het vaststellen van de afwezigheid van ritnaalden, emelten en mottenlarven. Dit in het bijzonder na langdurig grasland of braakliggend land.

In het voorjaar (februari – april) dient alvorens kan worden overgegaan tot aanplant:

  • Een mechanische bewerking van de grond plaats te vinden in het geval van onkruiddruk;
  • Afhankelijk van de verkruimeling de grond geploegd te worden;
  • De grond met een rotorkopeg (diepte van 10 centimeter) te worden bewerkt om een fijne bovenlaag te realiseren en daarmee een goede aansluiting voor de rhizomen. Bij voorkeur wordt de grond “zwart” opgeleverd.

Het planten, – timing, plantdiepte en opkomst

De optimale plantperiode is omstreeks april, vanaf een temperatuur van 6 graden is de plant actief. Het voordeel van vroeg planten is dat de plant in het eerste jaar na aanplant voldoende tijd heeft om zich te ontwikkelen. Hiermee krijgt de plant de gelegenheid om de ondergrondse (rhizoom)massa te ontwikkelen en perioden van droogte dan wel vorst beter te doorstaan.

Qua opkomstpercentage kan 70% – 80% als een goed werkbaar gemiddelde worden beschouwdalt
alt
alt