Vervolgspagina's

Veelgestelde vragen

Bij deze een aantal veelgestelde vragen, mocht uw vraag er niet tussen staan dan vernemen wij graag van u!

Bij de oogst in het voorjaar wanneer de senescentie (indroging) heeft plaatsgevonden is de onttrekking van mineralen uit de bodem zeer beperkt. De mineralen zijn op dit moment in de rhizomen opgeslagen. Eigenlijk verrijkt Olifantengras het organisch stofgehalte van de bodem, door de vorming van wortels en de bladval. De compostering van deze bladval zorgt ook  voor recyclage van de mineralen!

Het olifantsgras woekert niet. De Miscanthus giganteus variëteit is een steriele triploïde hybride welke niet woekert. Wel zullen de Miscanthus rhizomen zich vermeerderen tot de “pruik” een diameter van ca. 1 meter heeft.

In het jaar van aanplant zijn de groeipunten van het gewas wat zachter en kunnen zowel hazen als ganzen een probleem vormen. Wanneer de planten zich echter ontwikkeld hebben is hier geen sprake meer van en wordt de groei niet langer belemmerd. Grotere dieren gebruiken Miscanthus als beschutting en berokkenen geen schade aan het gewas.

Met haar lage vochtpercentage bij de oogst van ca. 15% is Miscanthus een uitstekende lokaal te verkrijgen brandstof. Ten opzichte van hout heeft de biomassa echter een lager smeltpunt en hoger mineraalgehalte. Dit maakt dat Miscanthus veelal in de combinatie met hout wordt gestookt of in gespecialiseerde biomassaketels (100% Miscanthus). Neemt u contact met uw kelelleverancier of ons op bij twijfel.

We kunnen de olifantsgras rhizomen alleen in het voorjaar omstreeks april/mei leveren. Na de oogst worden de rhizomen gekoeld opgeslagen, desondanks raden we aan zo snel mogelijk in het seizoen tot aanplant over te gaan. Zo kan de plant zich in het eerste jaar na aanplant optimaal ontwikkelen. We trachten zo snel mogelijk na het rooien uit te leveren, voor het rooien zijn wij echter wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Mocht u op een specifieke dag de rhizomen willen ontvangen dan doen wij onze best maar kunnen we geen garanties geven.

Omdat de Olifantengras rhizomen gevoelig zijn voor uitdroging is aan te raden om zo snel mogelijk na ontvangst over te gaan tot aanplant. Wanneer dit niet lukt is aan te bevelen de rhizomen in de tussentijd gekoeld en bevochtigd op te slaan.

Wij raden aanplanten met een dichtheid van ca 15.000 rhizomen per hectare aan op een raster van 90cm * 75cm.

We hebben zelfs in begin juni geplant met een goede opkomst. Echter eerder planten vergroot de kans op een mooie opkomst.

Miscanthus is een sterk gewas waardoor onkruidbestrijding niet voor de hand ligt. Het eerste jaar na aanplant is dit echter wel van toegevoegde waarde omdat onkruiddruk de rhizoomontwikkeling negatief kan beïnvloeden en daarmee de eerste oogsten. Hierbij kan uiteraard ook worden gekozen voor biologische onkruidonderdrukking door middel van bijvoorbeeld Olifantengras strooisel. Vanaf het eerste jaar na aanplant is onkruidbestrijding echter niet langer nodig omdat de planten voldoende ontwikkeld zijn, daarnaast is er sprake van onderdrukking van onkruid door middel van de bladval.

Het oogsten van Miscanthus gebeurt in het voorjaar vlak voordat het gewas  weer uit gaat lopen.

Ja dit kan zeker met conventionele apparatuur. De wortelstokken blijven aan de oppervlakte.

Als Cradle Crops gebruiken we zowel olifantsgras als olifantengras, wat u wilt!