Vervolgspagina's

Stalstrooisel

Miscanthus als stalstrooisel is een toepassing waarin Miscanthus bij uitstek een toegevoegde waarde heeft. Vanaf het 3e jaar na aanplant heeft Olifantsgras een jaarlijks tonnage van 12 - 16 ton/hectare aan strooisel met een groot absorberend vermogen. Het absorberend vermogen is volgens onderzoek 3 maal groter dan van stro en het dubbele van het absorberend vermogen van houtkrullen (Mutton, 2012), met als gevolg dat er een kleiner volume aan strooisel benodigd is. Het grote absorberend vermogen van Olifantsgras komt voort uit de poreuze kern van de stengels.

Bijkomend voordeel van deze poreuze kern is dat deze uitstekend in staat is om stikstof te absorberen en daarmee ammoniak (met de geur) op te nemen en te neutraliseren. De toepasbaarheid voor Olifantsgras strooisel is breed, zo kan de ontstofte variant voor paarden gebruikt worden maar kan het ook direct als strooisel voor pluimvee of koeien worden benut.

Overigens is er ook onderzocht hoe Miscanthus strooisel zich verhoud tot houtkrullen en stro (B. Rauscher, I. Lewandowsk – Perennial Biomass Crops for a Resource Constrained World). Dit op basis van een testopstelling in een stal. Dit vergelijk richtte zich met name op de tijdsbesteding, kosten en het absorberend vermogen van ammoniak en water. Uit het onderzoek bleek dat de hoeveelheid strooisel en tijd voor Miscanthus het laagst was dankzij het grote absorberend vermogen. We dagen u graag uit om zelf de proef op de som te nemen met dit duurzame strooisel.