Vervolgspagina's

Energie

Met name in de ‘local for local’ toepassing dan wel voor eigen gebruik zijn er mogelijkheden als energietoepassing. De uitdaging hierin is om een optimale keten te vormen van een lokaal areaal aan Miscanthus, opslagcapaciteit en de juiste ketel en dit uiteraard te koppelen aan een warmtevraag. Een korte keten zorgt ervoor dat deze toepassing zowel vanuit duurzaamheids- als economisch perspectief kansen biedt.

Uit onderzoek door AEBIOM is reeds gebleken dat Olifantsgras door haar grote biomassa productie en lage vochtpercentage bij oogst veel potentie heeft als biobrandstof!