Het planten van Olifantengras ofwel Olifantsgras is in het gehele proces de meest cruciale stap die Cradle Crops graag voor u verzorgt om een optimaal plantresultaat te bereiken! Hierbij zullen we u uiteraard ook voorzien van de benodigde informatie met betrekking tot de grondvoorbereiding. Zo is het bijvoorbeeld bij langdurig grasland van belang om voor het planten van het Olifantengras voorbereiding te treffen om schade aan de rhizomen (wortelstokken) te voorkomen.

Onze gespecialiseerde plantmachines in combinatie met een tractor met RTK GPS zullen een optimale verdeling in het veld garanderen. Het incourante formaat van rhizomen maakt planten met conventionele plantmachines uitdagend. Een goede verdeling van de rhizomen in het veld zal resulteren in grotere opbrengsten. Dit is reeds gebleken bij de plantlocaties aangeplant met onze plantmachines. Dit is van groot belang gezien het feit dat Olifantengras eens in de 20 jaar aangeplant hoeft te worden.

Grondvoorbereiding

Voor het planten van het Olifantengras is de grondvoorbereiding van groot belang. De grondvoorbereiding kan reeds in het jaar voor de aanplant beginnen afhankelijk van de grondsoort, in de herfst moet gedacht worden aan:

  1. Een mechanische bewerking van de grond om onkruid te verwijderen, dit geniet vanuit duurzaamheidsoogpunt de voorkeur. Er zou eventueel ook gekozen kunnen worden voor toepassing van een breed werkende herbicide om onkruid te verwijderen;
  2. Het ploegen van kleigronden voor de winter. Lichte gronden kunnen na de winter geploegd worden. Van belang is dat er in het voorjaar voldoende verkruimeling gerealiseerd kan worden om een goede aansluiting te krijgen. Dit voorkomt uitdroging van de rhizomen in het geval van ongunstige weersomstandigheden;
  3. Het vaststellen van de afwezigheid van ritnaalden, emelten en mottenlarven. Dit in het bijzonder na langdurig grasland of braakliggend land. Deze organismen brengen grote schade aan Miscanthus toe, bij aanwezigheid dient actie ondernomen te worden om een succesvolle aanplant niet in gevaar te brengen;

In het voorjaar (februari – april) dient alvorens kan worden overgegaan tot aanplant:

  1. Een mechanische bewerking van de grond plaats te vinden in het geval van onkruiddruk, dit geniet vanuit duurzaamheidsoogpunt de voorkeur. Er zou eventueel ook gekozen kunnen worden voor toepassing van een herbicide om onkruid te verwijderen;
  2. Afhankelijk van de verkruimeling de grond geploegd te worden;
  3. De grond met een rotorkopeg (diepte van 10 centimeter) te worden bewerkt om een fijne bovenlaag te realiseren en daarmee een goede aansluiting voor de rhizomen. Bij voorkeur wordt de grond “zwart” opgeleverd.
Levering en opslag rhizomen

Bij het planten van Olifantsgras kan er voor worden gekozen om de aanplant door Cradle Crops te laten verzorgen of om dit zelfstandig te realiseren. Bij zelfstandig aanplanten van groot belang dat de rhizomen zo snel mogelijk na het afhalen worden geplant. Lange opslag doet de vitaliteit van de rhizomen geen goed. Mocht er desondanks toch worden besloten tot de opslag van de rhizomen doe dit dan gekoeld (<4°C) en draag er zorg voor dat de rhizomen gedurende de opslag vochtig zijn.

Het planten, – timing, plantdiepte en opkomst

De optimale plantperiode is omstreeks april, vanaf een temperatuur van 6 graden is de plant actief. Het voordeel van vroeg in het seizoen planten is dat de plant in het eerste jaar na aanplant voldoende tijd heeft om zich te ontwikkelen. Hiermee krijgt de plant de gelegenheid om de ondergrondse (rhizoom)massa te ontwikkelen en perioden van droogte dan wel vorst beter te doorstaan. Hierin schuilt echter wel het risico van te vroege aanplant, nog niet ontwikkelde rhizomen kunnen vorst slecht weerstaan.

 Er wordt echter ook Miscanthus geteeld in Scandinavië en Centraal Europa waar de winters strenger zijn en daarmee het risico op vorstschade aan de onontwikkelde rhizomen groter is. De oplossing die hiervoor is gevonden is het vergroten van de plantdiepte tot 12 – 15 cm. (Nederland 5 -10 cm.).

Vanuit de literatuur worden er hoge opkomstpercentages van 80% – 90% aangehaald, hierbij moet worden opgemerkt dat dit veelal wordt gerealiseerd in optimale omstandigheden. Omstandigheden die in de praktijk niet haalbaar zijn. Qua opkomstpercentage kan 70% – 80% als een goed werkbaar gemiddelde worden beschouwd.

Neemt u voor het plaatsen van een bestelling of het opvragen van een offerte contact met ons op.

Aanplant olifantsgras (Miscanthus)
Miscanthus giganteus (olifantsgras) - aanplant
Planten olifantsgras (Miscanthus)
Miscanthus giganteus (olifantsgras) - veld
Miscanthus giganteus (olifantsgras) - plantmachine
Aanplant olifantsgras (Miscanthus) Miscanthus giganteus (olifantsgras) - aanplant Planten olifantsgras (Miscanthus) Miscanthus giganteus (olifantsgras) - veld Miscanthus giganteus (olifantsgras) - plantmachine