Bij deze een aantal veelgestelde vragen, mocht uw vraag er niet tussen staan dan vernemen wij graag van u!

Put Miscanthus de grond niet uit? 

Bij de oogst in het voorjaar wanneer de senescentie (indroging) heeft plaatsgevonden is de ontrekking van mineralen uit de bodem zeer beperkt. De mineralen zijn op dit moment in de rhizomen opgeslagen. Eigenlijk verrijkt Olifantengras het organisch stofgehalte van de bodem, door de vorming van wortels en de bladval. De compostering van deze bladval zorgt ook  voor recyclage van de mineralen!

Woekert Miscanthus?

Het olifantsgras woekert niet. De Miscanthus giganteus variëteit is een steriele triploïde hybride welke niet woekert. Wel zullen de Miscanthus rhizomen zich vermeerderen tot de “pruik” een diameter van ca. 1 meter heeft.

Is onkruidbestrijding in het eerste jaar na aanplant nodig?

Miscanthus is een sterk gewas waardoor onkruidbestrijding niet voor de hand ligt. Het eerste jaar na aanplant is dit echter wel van toegevoegde waarde omdat onkruiddruk de rhizoomontwikkeling negatief kan beïnvloeden en daarmee de eerste oogsten. Hierbij kan uiteraard ook worden gekozen voor biologische onkruidonderdrukking door middel van bijvoorbeeld Olifantengras strooisel. Vanaf het eerste jaar na aanplant is onkruidbestrijding echter niet langer nodig omdat de planten voldoende ontwikkeld zijn, daarnaast is er sprake van onderdrukking van onkruid door middel van de bladval.

Kunnen dieren schade veroorzaken veroorzaken aan de teelt? 

In het jaar van aanplant zijn de groeipunten van het gewas wat zachter en kunnen zowel hazen als ganzen een probleem vormen. Wanneer de planten zich echter ontwikkeld hebben is hier geen sprake meer van en wordt de groei niet langer belemmerd. Grotere dieren gebruiken Miscanthus als beschutting en berokkenen geen schade aan het gewas.

Kan Miscanthus in alle biomassaketels gebruikt worden?

Met haar lage vochtpercentage bij de oogst van ca. 15% is Miscanthus een uitstekende lokaal te verkrijgen brandstof. Ten opzichte van hout heeft de biomassa echter een lager smeltpunt en hoger mineraalgehalte. Dit maakt dat Miscanthus veelal in de combinatie met hout wordt gestookt of in gespecialiseerde biomassaketels (100% Miscanthus). Neemt u contact met uw kelelleverancier of ons op bij twijfel.

Wanneer kunnen de rhizomen geleverd worden?

We kunnen de olifantsgras rhizomen alleen in het voorjaar omstreeks april/mei leveren. Na de oogst worden de rhizomen gekoeld opgeslagen, desondanks raden we aan zo snel mogelijk in het seizoen tot aanplant over te gaan. Zo kan de plant zich in het eerste jaar na aanplant optimaal ontwikkelen. We trachten zo snel mogelijk na het rooien uit te leveren, voor het rooien zijn wij echter wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Mocht u op een specifieke dag de olifantengras rhizomen willen ontvangen dan doen wij onze best maar kunnen we geen garanties geven.

Wat te doen na ontvangst/afhalen van de rhizomen?

Omdat de Olifantengras rhizomen gevoelig zijn voor uitdroging is aan te raden om zo snel mogelijk na ontvangst over te gaan tot aanplant. Wanneer dit niet lukt is aan te bevelen de rhizomen in de tussentijd gekoeld en bevochtigd op te slaan.

Is het nu “olifantsgras” of “olifantengras”?

Als Cradle Crops gebruiken we zowel olifantsgras als olifantengras, wat u wilt! 😉

 

Neemt u voor het plaatsen van een bestelling of het opvragen van een offerte contact met ons op.