Cradle Crops is een Nederlandse pionier actief in de teelt van Miscanthus Giganteus (Olifantsgras / Olifantengras) en andere vezel- en Biobased gewassen in Nederland en België. Wij zien een veelbelovende toekomst voor Miscanthus als grondstof voor diverse Biobased toepassingen. Om dit doel te bereiken verzorgt Cradle Crops de aanplant van Miscanthus en ondersteunen we in de teelt van olifantsgras met onze ervaring, gespecialiseerde plantmachines en nursery fields. Tevens zetten wij ons actief in om diverse interessante toepassingsmogelijkheden te ontwikkelen in samenwerking met partners.

Het meerjarige olifantsgras biedt kansen vanwege de tolerantie, brede toepassingsmogelijkheden en het duurzame karakter van de teelt en het gewas. Voor akkerbouwers biedt het stabiele en arbeidsextensieve Olifantengras naast de traditionele rotatieteelten een mogelijkheid voor een duurzaam verdienmodel. Ook op akkerbouwland van een mindere kwaliteit kan Miscanthus mogelijkheden bieden. Het creëren van toepassingen voor de gewassen gebeurt zoveel mogelijk volgens het Biobased Economy principe in de toepassing en uitwerking van industriële toepassingen als papier, of bio plastics of biobeton. Daarnaast biedt Miscanthus mogelijkheden voor eigen gebruik met toepassingsmogelijkheden als stalstrooisel, natuurlijke bodembedekker of als biomassa. Neemt u contact met ons op om te ontdekken welke mogelijkheden Olifantengras u te bieden heeft.

Miscanthus giganteus (olifantsgras) - oogst
Miscanthus (olifantsgras) - Herfst
Miscanthus (olifantsgras) - Perceel
Miscanthus (olifantsgras) - Pluimen
Miscanthus giganteus (olifantsgras) - oogst Miscanthus (olifantsgras) - Herfst Miscanthus (olifantsgras) - Perceel Miscanthus (olifantsgras) - Pluimen